يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
معرفیکمیسیون معاملات
مقدمه:  
     هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای بند « ی» ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به مصوبه جلسه 514 مورخ 19/01/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی را که با استفاده از بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مورد عمل موجود و در انطباق با الگوی آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی مصوب پانصد و سیزدهمین جلسه مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، تدوین نموده است.
نحوه انجام معاملات دانشگاه اعم از خرید،فروش،اجاره،استیجار،صلح،هبه،احداث ساختمان،حمل و نقل،واگذاری و ارجاع خدمات فنی و غیرفنی،پزشکی،پژوهشی،آموزشی،فرهنگی و دانشجویی طبق آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه معاملات خواهد بود که بنا به پیشنهاد رییس دانشگاه به تصویب هیأت امناء می رسد.
توضیح اینکه اجرای آئین نامه معاملات دانشگاه برای انجام معاملات شامل مناقصه و مزایده با رعایت سقف اختیارات جهت صرفه جویی و افزایش کارایی و اثربخشی پتانسیل های دانشگاه و بهره گیری از تمامی منابع موجود دانشگاه خواهد بود.
 اعضاء کمیسیون معاملات یک واحد دانشگاهی:
1 ـ رئیس واحد به عنوان رئیس کمیسیون.
2 ـ معاون اداری و مالی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.
3 ـ یکی از معاونین،مدیران،کارکنان بنا به پیشنهاد رئیس واحد و انتصاب رئیس منطقه به عنوان عضو کمیسیون.
4 ـ یک نفر کارشناس حقوقی مجرب بنا به پیشنهاد رئیس واحد و انتصاب رئیس منطقه به عنوان عضو کمیسیون.
5 ـ یک نفر کارشناس عمرانی مجرب بنا به پیشنهاد رئیس واحد و انتصاب معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه به عنوان عضو کمیسیون.
 وظایف و اختیارات کمیسیون معاملات یک واحد دانشگاهی:
1 ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در فراخوان مناقصه/مزایده.
2 ـ بررسی پیشنهادهای رسیده از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
3 ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طیق شرایط و اسناد مناقصه/مزایده.
4 ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی.
5 ـ تعیین و انتخاب برندگان فراخوان مناقصه/مزایده.
6 ـ تنظیم صورتجلسات.
7 ـ تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو فراخوان مناقصه/مزایده.
8 ـ نگهداری فهرست کامل منابعی که در گذشته و حال معاملاتی با دانشگاه داشته و همچنین منابعی که توانایی صلاحیت آنها جهت معاملات آتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته اند.

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
جستجو
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3928
 بازدید امروز : 26
 کل بازدید : 201189
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.1875
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035